top of page

Åpen fredag

..eller vaffelklubben som noen kaller det, er et tilbud til ungdom fra 12år og oppover.

I samarbeid med Bakke menighet har vi åpent på Solhaug fra kl.18-21 hver fredag (unntatt i ferien).

Der kan man komme for å henge, ta en prat eller spille spill. Det er alltid noe å spise, og det er alltid andakt. Noen ganger er det også samtalegruppe om Bibelen

bottom of page