top of page

Det er viktig å kjenne bibelen

Bibelen er alle kristnes rettesnor og livsmanual. Det er viktig at Bibelen får være med å påvirke oss.

Onsdager samles vi til bønnemøte kl. 10 på formiddagen.

Den siste onsdagen hver måned har vi felles bønnemøte med Pinsemenigheten Saron hos dem i Hokksund.

Møtene er åpne for alle, så bare kom om du har lyst!

Vi har også flere husgrupper som samles til litt forskjellige tider. Om du ønsker å være med i en husgruppe, ta kontakt med oss.

bottom of page