top of page

Søndagsmøte

Vi har normalt møte hver søndag formiddag kl. 11.00.

En søndag eller to i halvåret har vi samling klokka 17.  Da ønsker vi å samle små og store til familiesamling. Begeistring pleier å delta på disse møtene. 

De andre søndagene inviterer vi talere utenfra, eller bruker egne krefter. Noen søndager har vi misjon- og delemøte. Da har vi fokus på misjon (både vårt eget misjonsarbeid og ellers), og oppfordrer i tillegg til å delta med vitnesbyrd.
Vi pleier å starte med lovsang litt før møtet begynner for å stille oss inn og samle tankene.

bottom of page