top of page

Hver torsdag kl. 11-15 er det åpen kirke.
Da vil det alltid være noen til stede for samtale eller forbønn. Mange opplever at det er godt å snakke med noen når livet er vanskelig.

Vi har taushetsplikt.

Det er også mulig å bare "være" i kirken, til ettertanke eller personlig trosutøvelse.

bottom of page