top of page

Vi tror:

 • på én hellig, treenig gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd
  Matt.28:19.    Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn

 

 • at Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.
  2.Tim. 3:16    Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.

 

 • at menneskene er skapt i Guds bilde for å ha fellesskap med Ham
  1.Mos. 1:26    La oss skape mennesket i vår lignelse.

 

 • at synd skiller oss fra Gud og det gode livet Han har for oss
  Rom. 3:23    for alle har syndet og mangler Guds herlighet

 

 • at Jesus Kristus er Guds Sønn. Han kom til jorden for å ta straffen for alle menneskers synder.
  Jes. 53:6    Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham

 

 • at alle som omvender seg og tar imot tilgivelsen gjennom Jesus Kristus får gjenopprettet sitt forhold til Gud og blir «frelst»
  Joh.3:16 For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 • at dåp i vann skjer ved full neddykkelse, etter at en person har kommet til tro på Jesus Kristus, og vedkommende bekjenner med sin munn at Jesus er Herre.
  Rom. 6:4    Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

 

 • at Den Hellige Ånd hjelper oss å leve et liv i samsvar med Bibelen, og stadfester dette med tegn og under.
  Apg. 1:8    Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

 

 • at rammen for seksuell relasjon er ekteskapet, og at ekteskapet er mellom mann og kvinne
  1.Mos 2:24    Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

bottom of page